Szakdolgozat

A szakdolgozat mint önálló, szakmai-irodalmi mű

   Szakmai-tanulmányi előmenetelét a szakdolgozat megírásával kell zárni, amelynek témája egy, megszerzett szakmai ismereteihez illeszkedő önálló, saját kutatási / mérnöki munkáját bemutató, leíró mű. Célszerű valamilyen iparban felmerült problémát fel- illetve kidolgozni.
   Esszé jellegű dolgozat mérnöki területen 2008 óta nem beadható, azaz a dolgozat nem szólhat kizárólagosan technológiák bemutatásáról, leírásáról, használatának körülményeiről; a dolgozatnak önálló műszaki, technológiai alkotást kell bemutatnia, annak megelőző elemzésével, tervezési szempontjaival, megvalósításának lépéseivel, tesztjeivel, teszteredményeivel, a végén önálló értékeléssel, továbbfejlesztési elképzelésekkel zárva.

Tudományos Diákköri dolgozat - TDK

A szakdolgozat mint önálló, szakmai-irodalmi mű

   Az akadémiai (egyetemi-kutatási) vonalon nagy súllyal és jelentőséggel bíró oktatáson kívüli többlettevékenység. Két ciklus jellemzi, az évi rendszerességgel szervezett házi TDK és a 4 évente szervezett országos, azaz OTDK. TDK-n helyezést elérni nem egyszerű, de nem is túl nehéz feladat; míg OTDK-n ez kimagasló kihívást jelent. Átlagosan évente tovább jutó 5-6 TDK-saink közül 4 évente 1 jut be az első háromba az OTDK-n. A TDK, OTDK kiemelt jelentőségű, ha MSC vagy PhD képzésre szeretnénk jeletkezni később (egy I-II. TDK helyezés többet ér, mint egy másik diploma..), de további előnye, hogy szakdolgozatnak is betudható - előadása pedig a biztottság előtti fórumon kiváló felkészülési lehetőség az államvizsgára is.
   A TDK munka annyiban különbözik a szakdolgozattól, hogy pontozásában a szakirodalmi hivatkozások száma nagyobb súllyal jelenik meg, ezen kívül tudományos jellegű kutatómunkát kell bemutatnia (nem csak egy ipari feladatot, ahol annak megoldása a rendelkezésre álló eszközök segítségével szinte előre várható módon, mérnöki alapossággal kiszámíthatóan történik). A TDK dolgozatot olyan eredmények emelik ki igazán, melyek a jelenlegi ismert megoldásokhoz képest is újdonságot, új ismeretet, innovatív megoldást mutatnak be.