Szakdolgozat

A szakdolgozat mint önálló, szakmai-irodalmi mű

   Szakmai-tanulmányi előmenetelét a szakdolgozat megírásával kell zárni, amelynek témája egy, megszerzett szakmai ismereteihez illeszkedő önálló, saját kutatási / mérnöki munkáját bemutató, leíró mű. Célszerű valamilyen iparban felmerült problémát fel- illetve kidolgozni.
   Esszé jellegű dolgozat mérnöki területen 2008 óta nem beadható, azaz a dolgozat nem szólhat kizárólagosan technológiák bemutatásáról, leírásáról, használatának körülményeiről; a dolgozatnak önálló műszaki, technológiai alkotást kell bemutatnia, annak megelőző elemzésével, tervezési szempontjaival, megvalósításának lépéseivel, tesztjeivel, teszteredményeivel, a végén önálló értékeléssel, továbbfejlesztési elképzelésekkel zárva.

Tudományos Diákköri dolgozat - TDK

Tudományos jellegű, általános érvényű megállapításokat tartalmazó, innovatív alkotás

   Az akadémiai (egyetemi-kutatási) vonalon nagy súllyal és jelentőséggel bíró oktatáson kívüli többlettevékenység. Két ciklus jellemzi, az évi rendszerességgel szervezett házi TDK és a 2 évente szervezett országos, azaz OTDK. TDK-n helyezést elérni nem egyszerű, de nem is túl nehéz feladat; míg OTDK-n ez messze kimagasló teljesítményt jelent. Átlagosan évente tovább jutó 6-8 TDK-saink közül 2 évente 1 jut be az első háromba az OTDK-n. A TDK, OTDK kiemelt jelentőségű, ha MSC vagy PhD képzésre szeretnénk jeletkezni később (egy I-II. TDK helyezés többet ér, mint egy másik diploma..), de további előnye, hogy szakdolgozatnak is betudható - előadása pedig a biztottság előtti fórumon kiváló felkészülési lehetőség az államvizsgára is.
   A TDK munka annyiban különbözik a szakdolgozattól, hogy pontozásában a szakirodalmi hivatkozások száma nagyobb súllyal jelenik meg, ezen kívül tudományos jellegű kutatómunkát kell bemutatnia (nem csak egy ipari feladatot, ahol annak megoldása a rendelkezésre álló eszközök segítségével szinte előre várható módon, mérnöki alapossággal kiszámíthatóan történik). A TDK dolgozatot olyan eredmények emelik ki igazán, melyek a jelenlegi ismert megoldásokhoz képest is újdonságot, új ismeretet, innovatív megoldást mutatnak be, nem pedig egy adott vállalat konkrét problémájának megoldását, amit máshol lehet másképp már meg is oldottak (mert ez ekkor inkább szakdolgozati téma).

A dolgozatok résztvevői

TÉMAGAZDA

   A témagazda a legtöbb esetben egy egyik konzulens, hiszen a felmerülő kérdésekben elegendő rálátással van a területre, hogy igényeit megfogalmazza. Előfordulhat azonban, hogy a téma kiírója egy cég, a projektet pedig később a konzulensek menedzselik. A témagazda felelőssége, hogy a téma kiírásánál a szakdolgozat esetében szakdolgozati szintű, TDK esetében tudományos ismeretet létrehozó, de egyáltalán megvalósítható témát írjon ki. Például, ha egy cégnél egy kérdéssel a helyi mérnökök évek alatt sem jutottak eredményre, az biztosan nem se nem szakdolgozati téma, se nem tudományos, legalábbis egy pályakezdés előtt álló mérnök hallgató számára (Pl., valósítson meg mesterséges intelligenciát, amely 3D képalkotással motorblokkokat szerel össze; alkosson szenzorfúzióval hálózatot, amely kamerakép alkalmazása nélkül megállapítja, hányan tartózkodnak egy szobában; építsen 3D kivetítőt az XY cég tetejére, de csak kivetítési technikát alkalmazzon; hozzon létre halálcsillagot; stb.).
   Persze egy nagyobb és lehetetlennek tűnő feladat valamilyen részfeladatát kimérheti, kikísérletezheti, lemodellezheti, megalkothatja, de annak olyannak kellene lennie, hogy annak minőségi dokumentálását is figyelembe véve egy félév alatt, az esetlegesen csúszó néhány tárgy teljesítése mellett is elvégezhető legyen. Ugyanakkor nem lehet triviális feladatot sem kiírni (TV felhelyezése a falra, árajánlat kérés, eszközök megismerése, útmutató alapján történő telepítése, bemutatása, stb), fontos, hogy szakdolgozati témaként mérnöki, TDK dolgozat esetén tudományosnak tekinthető vagy jelentősen innovatív mérnöki megoldást sejtető téma kiírását tegyük meg (ez utóbbi némileg könnyebb, ha a témagazda önmaga is jártas az adott terület nemzetközi tudományos életében, rendszeresen olvas ilyesfajta cikkeket, vagy legalább is tudja, hogy az adott feladat nem megoldott olyan módon, ahogy a hallgató vagy a kiíró tervezi).

KÜLSŐ KONZULENS / CÉGES MENTOR

   Külső (azaz nem egyetemi) témakiírás esetén mindig szükség van KÜLSŐ KONZULENS-re. Ő az a szakmabeli tutor vagy mentor, aki a feladat elvégzésének helyén koordinálja a munka menetét és a részeredmények kapcsán menet közben segíti a hallgatót észrevételeivel. Az a személy, aki a helyben rálát a munkafolymatra és a felmerülő kérdésekben iránymutató szerepet képes betölteni. A hallgató munkáját és haladását, akarását, az elvégzett munka minőségét a folyamat végén a számára kialakított felületen értékelnie kell.

BELSŐ KONZULENS

   FONTOS, hogy minden jellegű dolgozathoz kell belső konzulens. A belső konzulens felelőssége, hogy a téma erősségét átérezze és szükség esetén egyeztessen a külső konzulenssel, illetve a dolgozat formai, stilisztikai, beadhatósági kritériumait, szerkezeti felépítését szavatolja, a dolgozat megírásához tanácsokkal szolgáljon. Belső téma esetén a külső konzulens szerepét is el kell látnia, a folyamat végén a hallgató munkáját, a dolgozathoz való viszonyát jellemeznie kell a Tanszéki Szakdolgozati Bizottság számára.

KÜLSŐ BÍRÁLÓ

   A külső bíráló személyére a hallgatónak kell javaslatot tennie, amit az egyetem nem köteles elfogadni. FONTOS, hogy a bíráló NEM LEHET A DOLGOZAT KONZULENSE, fokozata pedig nem lehet kisebb, mint a végezni kívánó hallgató megszerzendő fokozata. Sőt, szerencsésebb, ha magasabb szintű bíráló bírál, de ilyet viszonylag nehéz találni, mert a bírálatot az egyetem, sem a hallgató nem ellentételezheti. Emellett kifejezetten jó, ha a bíráló hasonló területen dolgozik, vagy szakmailag kompetens többé kevésbé a témában, vagy a témával rokon területeken. (tehát mondjuk nem szerencsés, ha egy kertészmérnököt javaslunk egy PLC-s dolgozat bírálójaként). A bíráló adatait a folyamat végén meg kell adnia: NÉV, MUNKAHELY, BEOSZTÁS, VÉGZETTSÉG, E-MAIL, TELEFON) és a számára biztosított felületen a hallgató dolgozatát előre kiadott szempontok szerint értékelnie kell.